دنیا بازیچه دست یهود

کروناویروس از طریق سطوحی مانند دستگیره در و کلید و پریز منتشر نمی‌شود. مونیکا گاندی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: موضوع انتقال ویروس از طریق سطوح اساسا از بین رفته است. هر ویروسی که بر روی سطوح باقی بماند، به اندازه‌ای نیست که بتواند افراد را بیمار دکند. این موضوع حکایت از آن دارد…