مسجد جمکران

حسن بن مثله جمکرانی می گوید : من شب سه شنبه، ۱۷ ماه مبارک رمضان سال ۳۷۳ قمری در خانه خودم خوابیده بودم که ناگهان مردمانی به در خانه آمدند و مرا از خواب بیدار کردند و گفتند:برخیز و مولای خود، امام مهدی (علیه السلام)  که تو را طلب نموده‌ است. آنها مرا به محلی که اکنون مسجد جمکران است بردند، وقتی خوب نگاه کردم، تختی دیدم که فرشی زیبا بر آن تخت گسترده شده، جوانی سی ساله بر آن تخت تکیه بر بالش کرده و پیرمردی هم نزد او نشسته‌ است، آن پیرمرد، خضر نبی بود که مرا امر —>ادامه مطلب …