بطون معانی ظهور وقیام قائم آل محمد (ص)

🔸یکی از بطون معانی ظهور آن است که  🍁 واجبات را انجام دهی  🍁و از محرمات اجتناب کنی  🍁و کسب حلال داشته باشی  🍁و سیما و چهره انسانی ظاهری در مرد را با محاسن و در زن را با چادر حضرت فاطمه علیها السلام حفظ کنی 🍁 تا به صورت انسانی محشور شوی 🍁 و با خلق محبوبت دلسوز و مهربان باشی  🍁و مقدس عاقل باشی که $سخریه مردم نشوی.     🔹آزاده باش و دلداده باش   🍁 فرزانه باش و جان باخته باش  🍁با همه باش و بی همه باش  🍁 آشنای همه باش بیگانه باش  🍁 حاضر و شاهد باش و —>ادامه مطلب …