عذاب استیصال

به گزارش پایگاه “منجی من” به نقل از سایت افق روشن بشر هیچ راه فراری ندارد: عذاب ناگهانی یا استیصال ولا یمکن الفرار من حکومتک بشر امروز،هیچ راه فراری ندارد یا باید تسلیم دین خدا  بشود که “(انّ الدین عند الله الاسلام )” وتوبه کند تا لایق زندگی سالم و بدون مشکل در پناه خدا باشد.…