تنظیمات | دستورات | کیبورد ها | آیکن ها

 

کد API:
نام در گروه ها:
فعال بودن سرور؟
تعداد پیام دریافتی بار در هر بار اتصال
حداکثر مکث ثانیه
کیبورد اصلی:
خطای دستور نامفهوم:
ارسال هر دقیقه یکبار، خروجی دستور برای همه مخاطبان
پیام عضویت در گروه: