ملت ایران با شکست دادن تحریم سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد

نائب (عام) امام مهدی علیه السلام،حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی با تأکید بر اینکه جوانان، راه حل مشکلات کشور هستند، به ارائه تحلیلی از شرایط حساس کنونی پرداختند و افزودند: امریکایی ها با عربده کشی، بیان سخنان سخیف و تصوراتی واهی درصدد تصویرسازی کاملاً وارونه از قدرت خود و از اوضاع ایران هستند اما مجموعه عظیم جوانان میهن و ملت بزرگ ایران می دانند که باید با ناکام گذاشتن آخرین حربه باقیمانده دشمن یعنی تحریم، سیلی دیگری به امریکا بزنند که ان‌شاءالله خواهند زد. —>ادامه مطلب …

AT THE TIME OF REAPPEARANCE, WILL IMAM MAHDI FORCE CHRISTIANS TO BECOME MUSLIMS OR HE WILL GIVE THEM FREEDOM?

Question: At the time of reappearance of Imam Mahdi (PBUH), if the people of a city like New York say that God has created us in this world with free will and we do not want to become Muslim, rather, as before, we want the freedom to prevail, everyone’s beliefs are respected and they should even be able to promote their beliefs freely; will Imam behave like ISIS towards them and force them to become Muslims or he will give them freedom? Answer: Narratives that speak of mass slaughter after the reappearance of Imam Mahdi (PBUH) are generally told by —>ادامه مطلب …

To the Youth in Europe and North America | به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی

The recent events in France and similar ones in some other Western countries have convinced me to directly talk to you about them. I am addressing you, [the youth], not because I overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands; and also I find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts. I don’t address your politicians and statesmen either in this writing because I believe that they have consciously separated the route of politics from the path of righteousness and truth. —>ادامه مطلب …