ظهور امام مهدی (ع) نزدیک است | The advent of Imam Mahdi (PBUH) is near

بسم الله الرحمن الرحیم

in the name of God

ظهور امام مهدی علیه السلام نزدیک است.

.The advent of Imam Mahdi ((Peace be upon him)) is near

ظهور امام مهدی علیه السلام از آنچه که در ذهن شما است نزدیکتر است.

.The advent of Imam Mahdi ((Peace be upon him)) is closer than what is in your mind

آیا وقت آن نشده است آماده باشیم؟

?Is not it time to be ready

حضرت مسیح نیز با او ظهور خواهد کرد.

.Christ (Peace be upon him) will also appear with him

 

5 thoughts on “ظهور امام مهدی (ع) نزدیک است | The advent of Imam Mahdi (PBUH) is near”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *